Call Us: +91-9456-64-5781 Mail Us: ritik@saakshaatnidhi.com
Monthly Income Scheme
Monthly Income Scheme for 5 Years
DEPOSIT AMOUNT MONTHLY RETURN MATURITY BONUS (10%) MATURITY AMOUNT
25000 200 2500 25000+2500 = 27500
50000 400 5000 50000+5000 =55000
100000 800 10000 100000+10000 =110000
150000 1200 15000 150000+15000 =165000
200000 1600 20000 200000+20000 =220000
250000 2000 25000 250000+25000 =275000
500000 4000 50000 500000+50000 =550000
Quick Links